TANNLEGESKREKK

Tannlege Roar Alstad i Bergen - Spesialist på pasienter med tannlegeskrekk 
 
Rosenkrantz Tannlegesenter har spesialisert seg på å hjelpe personer som er redd for tannlegen.
Roar Alstad ved Rosenkrantz Tannlegesenter, har spesialutdanning på bruk av lystgass, og behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Vi har hjulpet mange til å få et mer avslappet forhold til tannlegen.
 
Kan tannlegeskrekk behandles ?

Vi fokuserer på å behandle folk som er redd, ved at pasienten på en kontrollert måte får hjelp til å 
utsette seg for de situasjonene som fryktes. Ofte behandler vi skrekken ved å bryte opp behandlingen i små biter eller trappetrinn som hvert skal beherskes før en går videre. Vår behandling vektlegger at våre pasienter skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at pasientene våres skal kunne gå til tannlege og mestre vanlig tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 5-7 behandlingstimer. Snakk med oss og fortell hvordan du har det. Vi har lang erfaring og hjulpet mange kunder i Bergen med sin tannlegeskrekk / odontofobi og har lagt forholdene ekstra godt til rette for at behandlingen skal være smertefri og så behagelig som mulig.
 
Hva er tannlegeskrekk?

I de alvorligste tilfellene, innebærer tannlegeskrekk at en helt unngår tannbehandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet - så oppsøkes ikke tannlege. Noen mennesker med redsel, klarer å gå til tannlegen, men da under svært stor påkjenning.
 
Enkelte pasienter har skrekk til spesielle deler av tannbehandlingen, eks. boring, sprøyter, lukt eller lyd. Andre forteller at de ikke kan skille ut spesielle ting de har skrekk for - de er redd hele situasjonen. Felles for tannlegeskrekk er ofte en redsel for å bli utsatt for smertefulle opplevelser som en ikke har kontroll over.

 
Det er ikke uvanlig at mennesker med tannlegeskrekk unngår situasjoner der det blir snakk om behandling, eller
situasjoner der de står overfor ting som minner dem om tannlegen. For eksempel kan det være en stor påkjenning for en forelder med skrekk for tannlege å skulle følge barnet sitt til tannlegen.(Kilde: Norsk Forening for Odontofobi)
 
Hvor vanlig er tannlegeskrekk ?

Undersøkelser viser at 5 til10% av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga. angst. Det betyr at det i Norge finnes 70.000-100.000 mennesker som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst. (Kilde: Norsk Forening for Odontofobi)
 
Tannlegeskrekk - en ond sirkel

Tannlegeskrekk gjør ofte at en kommer inn i en ond sirkel. Fordi en er så redd, unngåes tannbehandling, noe som ofte fører til dårligere tenner og et stort behandlingsbehov. Ikke sjelden medfører dette smerter og problemer med tygging. Mennesker med redsel for tannlege har som oftest meget god innsikt i sin egen situasjon, og de skammer seg ofte over den.
 
Men skrekken, eller angsten blir sjelden mindre av at en er oppmerksom på sitt eget nederlag. Når en har unngått tannlegebehandling lenge, er det vanlig at en også blir redd for å få vite de dårlige nyhetene - spesielt hvor mange hull man har, hva som må gjøres, og hvor mye det koster. På denne måten blir mange fanget i en ond sirkel. (Kilde: Norsk Forening for Odontofobi)
 
Hva kommer tannlegeskrekk av?

Mer enn 70% av de som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest da de var barn. Selv om innholdet i erfaringene kan variere, har de ofte to ting til felles: Smerte eller stort ubehag – og de har følt at de ikke har hatt kontroll over situasjonen.
 
Faktisk er det slik at selv om smertefulle erfaringer i seg selv kan disponere for tannlegeskrekk, øker annsynligheten for å utvikle problemer drastisk dersom en også føler at en har manglet kontroll.
 
Det samme gjelder for kontrolltapet: I seg selv kan også dette disponere for tannlegeskrekk, men sannsynligheten for at én slik negativ erfaring skal utvikle seg til tannlegeskrekk, øker drastisk dersom den også har vært smertefull.
 
Men det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som forteller at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen. - de har bare alltid vært redde. Noen kan fortelle om foreldre eller søsken som var redde, andre om medlever som kom med grufulle historier fra tannlegen.For andre igjen, føyer tannlegeskrekken seg inn i et bilde av flere angstlidelser. (Kilde: Norsk Forening for Odontofobi)