LYSTGASSBEHANDLING I BERGEN

Rosenkrantz Tannlegesenter i Bergen - Vi utfører lystgassbehandling
 
Ønsker lystgassbehandling? Da har du kommet til riktig tannlegekontor. Rosenkrantz Tannlegesenter hjelper pasienter som ønsker denne behandlingen. Tannlege Roar Alstad har spesialutdanning i bruk av lystgass, og behandling av pasienter med angst for tannbehandling. Behandlingen er et godt alternativ til deg som er redd for å gå til tannlege.
 
Hvem kan få lystgassbehandling hos Rosenkrantz Tannlegesenter
Alle som er helt friske eller som eventuelt kun lider av en mild form for systemsykdom, kan normalt sett få lbehandling hos oss. Alle nye pasienter som ønsker behandling må først ha en konsultasjonstime hos oss. Her gjennomgår vi helsetilstanden, informerer om forhåndsregler samt avdekker hvilket behandlingsbehov som er tilstede. Er det helt klare kontraindikasjoner for lystgassbehandling, gir vi beskjed om dette. Dersom vi skulle være i tvil, konsulterer vi fastlegen din samt eventuelt spesialist.
 
Hva er lystgassbehandling?
Lystgassbehandling reduserer behovet for narkose og er et trygt og effektivt hjelpemiddel for mennesker som ikke kan behandles på vanlig måte på tannlegekontoret. Behandlingen brukes sammen med vanlig lokalbedøvelse og gir da fullstendig smertefrihet.
Pasientens opplevelse av situasjonen blir mer likegyldig, og stress og angstreaksjoner hemmes.
Under lystgassbehandling er pasienten våken og kan snakke med tannlegen. Etter en behandling får pasienten oksygen. Lystgassbehandling passer ikke for alle. Hvis pasienten har hjerte eller lungelidelser eller alvorlige psykiske lidelser, frarådes ofte lystgass. Behandlingen kan i sjeldne tilfeller gi kvalme og brekninger og behandlingen kan da avbrytes. De aller fleste opplever lite ubehag med behandlingen og alvorlige komplikasjoner er ytterst sjeldne. For pasienter med tannlegeskrekk kan lystgassbehandling være et utmerket hjelpemiddel.
 
For mer informasjon om vår behandling, ta kontakt på tlf 55 300 450